Friday, June 6, 2008

Keputusan Undian

Keputusan undian yang telah dibuat oleh 60 orang responden yang telah mengundi bakal Ketua Pemuda Putrajaya yang paling popular adalah seperti berikut;


Zaki Zahid : 20 %

Khairun Aseh : 50%

Tun Faisal : 30%